Erasmus+ 2023

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie (ZSTiO) realizuje działania programu Erasmus+ w ramach uzyskanej akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-096179. Akredytacja ta pozwala dla szkoły realizować projekty w ramach programu Erasmus+, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tym samym 21 uczniów ZSTiO od 20.03 do 07.04.2023 roku odbyło 3-tygodniowy zagraniczny staż zawodowy w Grecji w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000061598 programu Erasmus+. Uczniowie technikum z kierunków technik leśnik, technik mechanik i technik informatyk realizowali staże w greckich przedsiębiorstwach, które pozwoliły im poznać tajniki przyszłych zawodów w zagranicznym środowisku. Uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności zawodowe realizując codzienne obowiązki w podmiotach, ponadto podnieśli swoje kompetencje językowe związane z komunikacją oraz słownictwem branżowym. Realizacja projektu miała na celu również przybliżyć uczniom grecką kulturę oraz ukazać różnorodność jaka panuje w Unii Europejskiej. W ramach programu kulturowego uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczkach m.in. do starożytnych Myken, jednej z największych miast-państw na półwyspie Peloponez, zobaczyli Starożytne Epidavros, czyli kolebkę światowej medycyny, poznali tajemnicze starożytne Asini czy też mieli okazję zwiedzić miasto Napflio, pierwszą stolicę niepodległej Grecji. Działania projektu przewidywały również rozwój społeczny uczniów, w tym przypadku ukierunkowany na ekologię oraz dbanie o planetę. W ramach działań uczniowie sprzątali okoliczne plaże z odpadów plastikowych, gdzie w kolejnym etapie poddane zostały recyklingowi. Dodatkowo posiłki wydawane w hotelu, w którym się zatrzymali przygotowywane były zgodnie z zasadami filozofii zero waste. Kolejny projekt pozwolił dla szkoły osiągnąć poniższe rezultaty: - Nabycie przez 21 uczniów ZSTiO doświadczenia i kompetencji praktycznych związanych z kierunkiem kształcenia - Zwiększenie u 21 uczniów ZSTiO umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i greckim - Nabycie przez 21 uczniów ZSTiO kompetencji kulturowych związanych ze świadomością wspólnoty międzynarodowej - Zwiększenie wśród 21 uczniów ZSTiO świadomości ekologicznej związanej z dbaniem o środowisko naturalne.