Dyrektor odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dnia 9 stycznia 2023 roku Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie Jacek Markiewicz odebrał z rąk Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego medal Komisji Edukacji Narodowej. To najwyższe resortowe odznaczenie przyznano Dyrektorowi za szczególne osiągnięcia i podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Pełniąc kierownicze stanowisko przejawia wysokie poczucie odpowiedzialności za Szkołę i kształtowanie korzystnych warunków nauczania. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów, współpracuje na rzecz innych, podejmuje strategiczne decyzje co do kierunku rozwoju Szkoły. Wykazuje się profesjonalizmem, wykorzystując wszystkie dostępne środki na rzecz podniesienia jakości pracy i rangi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie. Jest inicjatorem przedsięwzięć na wielu płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dyrektor jest osobą, która inspiruje do działania, porusza pokłady kreatywności i inicjatywności pracowników. Swoim entuzjazmem zapala nauczycieli do działania, a oni z kolei przekazują pozytywne postawy uczniom. Gratulujemy szczególnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.