Warsztaty przyrodniczo-leśne w Szkole Podstawowej w Petrykozach.

Dnia 27.02.2020 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Leśnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie przeprowadzili warsztaty przyrodniczo- leśne dla uczniów klasy ósmej w Szkole Podstawowej w Petrykozach. Celem zajęć  było upowszechnianie wiedzy o ekosystemie leśnym oraz propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody. Zajęcia nie muszą obywać się na łonie przyrody, aby mieć  możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu.Młodzież  miała możliwość posłuchania gry na rogu myśliwskim, sztuki wabienia jeleni oraz odgłosów zająca i dzika.