„DARZ BÓR” – Hubertus 2023’

Dnia 26 października 2023 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w Iłowie-Osadzie odbył się Hubertus 2023.
Uroczystość tegoroczna połączona była z konferencją, która przebiegała pod hasłem - „Edukacja i świadomość społeczna w kontekście zrównoważonej gospodarki łowieckiej”.

W obchodach święta leśników, myśliwych i jeźdźców wzięła udział nie tylko społeczność szkolna, ale przede wszystkim zaproszeni goście: ksiądz kanonik Jan Pazera, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie, absolwent ZSTiO - ks. Łukasz Bardyszewski, Kapelan Bór Wipsowo.

Przedstawiciele Leśnictwa Państwowego, władz samorządowych Powiatu Działdowskiego oraz Gminy Iłowo-Osada:

- Z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pan Wojciech Matuszak;

- Starosta działdowski, pan Paweł Cieśliński;

- Wicestarosta działdowski, pan Krzysztof Aurast;

- Wójt Gminy Iłowo- Osada, pan Sebastian Cichocki;

- Etatowy Członek Zarządu Powiatu Działdowskiego, pan Janusz Kaczmarek;

- Skarbnik Powiatu Działdowskiego, pani Urszula Wojtczyk;

- Sekretarz Powiatu Działdowskiego, pani Lidia Nyga-Skwara;

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, pani Monika Iwańska;

- Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, pan Jerzy Piotrowski;

- Radny Powiatu Działdowskiego, pan Roman Gąsiorowski;

- Przewodnicząca Rady Gminy Iłowo-Osada, pani Teresa Świątkowska;

- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iłowo-Osada, pani Dorota Kacperowska;

- Członkini Rady Gminy Iłowo- Osada, pani Lidia Kuchcińska;

- Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, pan Romuald Amborski;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły, pan Jaromir Skrzypecki;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark, pan Dariusz Szczawiński;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek, pan Dariusz Krzyżanowski;

- Inżynierowie Nadzoru Nadleśnictwa Dwukoły, panowie Zbigniew Lemański i Piotr Walaśkiewicz;

-Absolwenci Technikum Leśnego ZSTiO w Iłowie-Osadzie: Leśniczy Leśnictwa Zielona, pan Marcin Chabowski, pracownik Straży Leśnej Nadleśnictwa Dwukoły, pan Mateusz Rykowski, Podleśniczy Leśnictwa Białuty, pan Michał Guzowski.

 

W hubertowinach, zgodnie z kultywowaną tradycją wzięli również udział członkowie Kół Łowieckich: DZIK, ECHO, JELEŃ, KNIEJA, KAMERA, NEMROD, ŁABĘDŹ, ŁOŚ, SARNA, PONOWA, ŚWIT, PASZKOT, SZARAK, UROCZYSKO, ŻURAW.

Nad sferą promocji HUBERTUSA 2023’ w lokalnych mediach, czuwali
ich przedstawiciele.

 

Całą uroczystość, w tym konferencję poprowadzili: Zuzanna Sawula oraz Szymon Krzeszewski.

Zgodnie z obyczajem owego wydarzenia, podniosłym momentom towarzyszyła

gra Szkolnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.

Po części wprowadzającej w temat konferencji: „Edukacja i świadomość społeczna w kontekście zrównoważonej gospodarki łowieckiej” a zarazem hasła przewodniego tegorocznych hubertowin, dyrektor szkoły - pan Jacek Markiewicz podziękował tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i zechcieli uczestniczyć w święcie szkoły.

Wystąpieniu pana dyrektora towarzyszyła prezentacja, która przybliżała historię Technikum Leśnego kształcącego brać leśniczą od 1989 roku, czy też eksponowała współczesną innowacyjność kształcenia, opartą na nowoczesnym sprzęcie i technologii, nierzadko wykorzystującą AI, zatem odpowiadającą na potrzeby obecnego rynku pracy.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili zaproszeni goście, prezentując własne stanowisko n.t. zrównoważonej gospodarki łowieckiej.

Przemówieniom poszczególnych gości niejednokrotnie towarzyszyło wyrażenie podziękowania i uznania dla pracy dyrektora ZSTiO, pana Jacka Markiewicza.

Po części oficjalnej zaproszono gości i społeczność szkolną do zapoznania się z ekspozycjami, pokazami i prezentacjami jakie przygotowano w związku z tegorocznymi obchodami.

Oglądający i doświadczający przygotowanych atrakcji, mogli między innymi poznać świat entomologii, w który wprowadzał absolwent ZSTiO, pan Michał Guzowski, prezentując zachwycającą kolekcję owadów.

 Zaspokoić swoją ciekawość i wdrożyć się w tajniki sztuki myśliwskiej, można było dzięki przygotowanym ekspozycjom trofeów myśliwskich przez Nadleśnictwo Dwukoły, Koła Łowieckie: NEMROD, PONOWA, ŁABĘDŹ, pana Romana Gąsiorowskiego oraz uczniów Technikum Leśnego w Iłowie- Osadzie, którzy zaprezentowali także stoisko z darami lasu.

 Na przybyłych gości oraz społeczność szkolną czekał przepyszny poczęstunek, przyrządzony zgodnie z tradycjami kulinarnymi kuchni myśliwskiej.

 Szkolny Klub Wabiarzy Jeleni, zaprezentował pokaz szlachetnej sztuka wabienia.

 Natomiast Szkolny Zespół Sygnalistów Myśliwskich promował grę na rogach myśliwskich.

 

 „Zatem w knieję bracia, dalej, w lesie pięknie, łań bez liku,

 Drapieżników całe mnóstwo, strzelmy sobie też po dziku…”.

 Niech słowa myśli łowieckiej, będą zwieńczeniem podsumowania zarówno konferencji jak i całej uroczystości Powiatowego Hubertusa 2023.