Technik Elektryk

KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!!!

Uczestniczy w projektowaniu, konstruowaniu, montażu, eksploatacji, naprawach maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych jako konserwatorzy, elektrycy w zakładach energetycznych i firmach projektowych oraz prowadzą własną działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy !!!

Zawód Technik Elektryk w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie