Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017-2018 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Nagrodę w naszej szkole otrzymała uczennica klasy czwartej  technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik – Magdalena Matyjasik. Wyróżnionym uczniom gratulacje złożyli również starosta pan Marian Janicki i naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i  Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie pani Marlena Perzyńska.

Uczennica Magdalena Matyjasik osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, z pasją rozwija swoje zainteresowania i zdolności w różnych dziedzinach, również sportowych min. w piłce ręcznej.  Reprezentuje szkołę w licznych turniejach i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu i województwa. Uczennica bierze aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym szkoły , wykazuje zaangażowanie na rzecz samorządu uczniowskiego oraz wolontariatu. Bierze udział w licznych konkursach i osiąga sukcesy m. in. w olimpiadach i zawodach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!