Start

W terminie od dnia 25 maja 2018 roku zapraszamy absolwentów naszej szkoły 2017/2018 do odbioru w sekretariacie szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Tydzień zawodowców w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie