Obchody Dnia Honorowego Dawcy Krwi

Dnia 16.02.2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie wraz opiekunem SKPCK uczestniczyli  w uroczystym spotkaniu z okazji dorocznych Obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi. Uroczystość obyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie- Osadzie i była zorganizowana przez działający w tej gminie Zarząd Klubu HDK PCK im. Tadeusza Statkiewicza. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez pana Józefa Gerleja oraz przedstawienia referatu okolicznościowego na temat historii  krwiodawstwa  oraz znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia człowieka. Po przemówieniach i wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na wręczenie odznaczeń i upominków dla krwiodawców- wspaniałych osób, którzy oddają swoją krew innym nie żądając niczego w zamian. Za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa statuetkę i podziękowanie otrzymali następujący uczniowie. Damian Biller, Dawid Cesarczyk, Łukasz Wrotny, Bartłomiej Ziółkowski, Krystian Sternicki,  Adrian Nowicki. Podziękowania: Michał Modrzejewski, Daniel Kupniewski, Mateusz Ostolski, Mariusz Rogoziński. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie od wielu lat chętnie biorą udział w akcji : „Młoda krew ratuje życie” oddając krew o w organizowanych akcjach w szkole i indywidualnie w punktach  krwiodawstwa w Działdowie i Mławie.