Dzień Papieski

Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem obchodziliśmy XVII Dzień Papieski w naszej szkole.Społeczność szkolna uczestniczyła w apelu upamiętniającym postać Jana Pawła II, chcąc w ten sposób oddać cześć papieżowi Janowi Pawłowi II. Poprzez wypowiedziane słowa pragnęliśmy wyrazić podziw i ogromną wdzięczność za Jego posługę miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, że swym przykładem uczył jak żyć i szanować drugiego człowieka. Podziękowaliśmy Ojcu Świętemu za ogromne dziedzictwo, które nam pozostawił, za przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz niepowtarzalną wartość jego nauczania. Błogosławiony Jan Paweł II zostawił nam wielkie dziedzictwo. Całe Jego życie i nauczanie jest dla nas jednym, wielkim Testamentem, który nieustannie musimy wypełniać. Chociaż Ojca Świętego nie ma już wśród nas, to wierzymy, że wciąż czuwa nad nami. Pozostawił po sobie coś, czego nikt nam nie odbierze – swoją naukę: słowa o miłości, pokoju i trosce o drugiego człowieka.

Ten wyjątkowy dzień był wspaniałą okazją do wspomnień, wsłuchania się w słowa poezji, do wspólnej modlitwy i śpiewu ulubionej pieśni Jana Pawła II ,,Barka”. O papież Polaku Janie Pawle II powiedziano i napisano tak wiele, ale czyż jakiekolwiek słowa wyrażą to, co zrobił dla świata i ludzi.