Matura 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em

 

Komunikat dla absolwentów, którzy wynik egzaminu maturalnego z części ustnej zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są przystąpić do części ustnej egzaminu w celu zrealizowania postanowień umowy międzynardowej:

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/harmonogram/aktualizacja/potwierdzenie_zamiaru_przystapienia%20_cz_ust_egz_mat.pdf

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020:

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

 

Wytyczne dla maturzystów/absolwentów szkoły: Plik PDF