Warsztaty przyrodnicze dla najmłodszych.

„Co to jest las ?” – kto kogo uczy?

Uczniowie Technikum Leśnego z Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie  prowadzą szeroką działalność społeczną w ramach edukacji przyrodniczo – leśnej. Za priorytetowe zadanie uznali szerzenie wiedzy leśnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi z powiatu działdowskiego od kilku lat układa się znakomicie. W tym roku szkolnym zajęcia przeznaczone są dla uczniów z pierwszych i drugich klas szkół podstawowych.

W kwietniu 2018 roku szkoła gościła dzieci wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie – Osadzie. Warsztaty dotyczyły podstawowej wiedzy o lesie. Przyszli leśnicy w ciekawy sposób, starali się przekazać młodym mieszkańcom Iłowa, wiadomości o roślinach, zwierzętach, grzybach czy owocach jakie mogą spotkać podczas wycieczki do lasu. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci miały możliwość zwiedzenia pracowni imitującej las, przygotowanej przez uczniów klasy II Technikum Leśnego, rozwiązywać zagadki, quizy związane z przyrodą oraz wysłuchać koncertu Szkolnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.

Szerzenie wiedzy o lesie  i przyrodzie, daje nie tylko pełniejsze zrozumienie świata, ale przede wszystkim rodzi poczucie odpowiedzialności za zachowania trwałości i równowagi w przyrodzie – podsumowały prowadzące spotkanie –  uczennice z klasy IV – Magdalena Matyjasik i Martyna Godlewska.