Technik leśnik

Tydzień zawodowców – zawód technik leśnik w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie